Társadalmi riport 2008

könyvrecenzió
2008. IX. 22.
Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.)

Az 1990-es első szám óta idén tizedik alkalommal jelentette meg a TÁRKI a Társadalmi Riportot. A társadalmi jelentések nemzetközi példáit szem előtt tartva készített kötet-sorozat a rendszerváltás óta eltelt időszakban kétévente a friss empirikus társadalomkutatás eredményeit, a társadalomfejlődés adatokkal alátámasztott, alapvető mutatóit foglalja össze.

A kötetsorozat filozófiája szerint a tényekre alapozott társadalompolitikai döntéshozatalt igyekszik szolgálni. Az idei, jubileumi kötet több, más, mint az eddigiek. Külön fejezeteket szentel a rendszerváltás óta eltelt időszak társadalmi folyamatainak. Elemzi a foglalkozási mobilitás trendjeit és a rendszerváltás nyerteseinek és veszteseinek társadalmi-demográfiai összetételét. Az eddigiekhez képest részletesebb gazdasági elemző fejezeteket tartalmaz a makrogazdasági konvergencia és a költségvetési kiigazítás témakörében. A társadalmi változás mutatószámait az adott társadalompolitikai területek intézményi változásaival összhangban tárgyalja. Így külön elemzések foglalkoznak például a foglalkoztatáspolitikával, a nyugdíjrendszerrel, a családtámogatásokkal, az iskolarendszerrel és az esélyegyenlőségi intézményrendszerrel.

A kötet az eddigi tíz kötet repertóriuma mellett huszonkét önálló tanulmányt tartalmaz, amelyek az egyes témák Tárki csoporthoz tartozó és más magyarországi kutatóhelyeken dolgozó szakértőinek álláspontját rögzítik

vásárolja meg ezt a könyvet a Fókusz Online weboldalán »

Kapcsolódó anyagok:

Jubileum (előszó) »A rendszerváltás nyertesei és vesztesei – generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól »Foglalkozási mobilitás Magyarországon, 1992–2007 »Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság »A háztartások életkörülményei »Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció  »Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban »A jövedelmek eloszlása az EU országaiban »Szegénység az Európai Unió országaiban 2005-ben »Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban »Makrogazdasági konvergencia az EU új tagországaiban »Megtakarítások, jövedelem, fogyasztás »Rejtőzködő gazdaság »Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika »A nyugdíjrendszer politikai kitettsége »Családtámogatási rendszer és a családok helyzete »Iskolázottság, iskolarendszer és oktatáspolitika »A roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása »Egyenlő bánásmód és diszkrimináció »Pártpreferencia-csoportok politikai azonosulása és redisztribúciós attitűdjei »Trendek az életszínvonallal való elégedettséget magyarázó tényezők hatásának időbeli alakulásában 1992 és 2007 között »A vállalkozói hajlandóság hatása a vállalkozásraés a jólétre »eKultúra »Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében »