Társadalmi riport 2010

könyvrecenzió
2010. X. 20.
Kolosi Tamás (szerk..), Tóth István György (szerk)

A Társadalmi riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. Ahogy az elmúlt húsz évben, úgy a jelenlegi, 11. kötetünkben is erre törekszünk. Az első blokk a társadalmi rétegződés, a jövedelemeloszlás és a szegénység témájával foglalkozik. Ezt makrogazdasági elemzések követik, majd arra fókuszálunk, hogy indikátoraink mit mutatnak a társadalmi összetartozás állapotáról. Idén kiemelten kezeljük az egyik – véleményünk szerint – legfontosabb alrendszert, az oktatás témakörét. Az utolsó fejezet pedig az országgyűlési választásokkal és a politikai attitűdökkel foglalkozik.

vásárolja meg ezt a könyvet a Fókusz Online weboldalán »

Kapcsolódó anyagok:

A Jobbik törzsszavazóiról »A magyar pedagógusok munkaterhelése »Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában »Integráció a fejekben: a romák társadalmi integrációjának érzékelése és megítélése a lakosság körében »Magyarország a világ értéktérképén »Kormányzati hatékonyság és üzleti környezet: adalékok a növekedés intézményi magyarázatához »Kikristályosodó társadalomszerkezet »Jövedelemeloszlás nemzetközi összehasonlításban »A pártok népszerűségének változása Magyarországon, 1990–2010 »Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei »A fogyatékosság és az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei a korai életszakaszban »Kulturális szegmentáció: „mindenevők”, „válogatósak”, „egysíkúak” és „nélkülözők”? Az „omnivore-univore” modell alkalmazhatósága Magyarországon »Éves hozamok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben »Európai uniós támogatások és a hazai fejlesztéspolitika »Gyermekszegénység az Európai Unióban »Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon »A magyar EU-tagság a közvéleményben »Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban »A kisgimnáziumok szerepe a szelekcióban »Szlováknak lenni Magyarországon »A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet – lennének…  »Magyarország „feltárult” nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban  »A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája az Európai Unióban »Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon »