Cégadatbázis:

 

Magyar Gallup Intézet

ismertető: A The Gallup Organization küldetése: "Let people be heard", vagyis: Hallgattassanak meg az emberek". A Gallup Organization a világ sok országában fáradozik azon, hogy küldetésének megfelelően közvetítse az emberek véleményét a kormányok, a közintézmények és az üzleti vállalkozások felé. (...)
részletek »

Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet

ismertető: A Mediánt — a szakma első magánvállalkozását — 1989-ben alapították évtizedes gyakorlattal rendelkező társadalomkutatók. Tíz év óta egyike a legismertebb hazai kutatócégeknek. A cég forgalmának nagyobb részét kitevő piackutatások mellett mindvégig nagy jelentőséget tulajdonítottak a társadalomkutatásnak és a politikai közvélemény folyamatos vizsgálatának. (...)
részletek »

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

ismertető: Az Intézet elsődleges célja a kelet-közép-európai régió magyar és roma, illetve Magyarország nem magyar kisebbségein helyzetére vonatkozó komplex - jelenkortörténeti, szociológiai, antropológiai, szociolingvisztikai, jogi és politológiai, illetve interdiszciplináris - kutatások elvégzése. (...)
részletek »

MTA Közgazdaságtudományi Intézete

ismertető: Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvető feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások végzése, amelyeket a gazdaságpolitika és az egyetemi oktatás is hasznosíthat.
részletek »

MTA Néprajzi Kutatóintézete

ismertető: A Néprajzi Kutató Intézet a néprajzi tudományok egyetlen országos akadémiai intézménye. Közvetlen előzménye, a Néprajzi Kutatócsoport 1967. január elsején jött létre - azzal a céllal, hogy egy-egy nagyobb feladat köré szervezze az egyetemi tanszékeken, a Néprajzi Múzeumban és a vidéki múzeumokban dolgozó etnográfusokat és folkloristákat. (...)
részletek »

MTA Szociológiai Kutatóintézet

ismertető: Az intézet a 2000. évben tovább fejlődött az MTA stabilizációs programjából adódó keretek között és lényegében a programok jellegében és intellektuális profiljában kifejezetten újdonságot jelentettek azok az új kombinatív lehetőségek, amelyek a szervezeti keretek változásából adódtak. (...)
részletek »

Szonda Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Intézet

ismertető: A Szonda Ipsos 1990-ben alakult. Az Intézet alapítói Levendel Ádám és Sterk Péter szociológusok. Tizedmagukkal együtt a magyar empirikus társadalomkutatás bölcsőjének tekinthető Tömegkommunikációs Kutatóközpontból/Magyar Közvélemény-kutató Intézetből jöttek - valamennyien sok éves, évtizedes akadémiai társadalomkutatási tapasztalattal rendelkezve. (...)
részletek »

TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.

ismertető: A TÁRKI több mint 20 esztendeje van jelen a hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt kutatási területeibe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. (...)
részletek »