[1]23   következő oldal»

Ajánlók, recenziók:

 

Részvétel, képviselet, politikai változás

sajtóközlemény
2011. IV. 14.
Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (szerk.). Budapest: DKMKA, 2011

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek.

 

részletek »

 

Új képlet. Választások Magyarországon

sajtóközlemény
2011. IV. 14.
Enyedi Zsolt, Szabó Andrea és Tardos Róbert (szerk.) Budapest: DKMKA, 2011

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek. A jelen kötet a Magyar Választáskutatási Program (MVP) egyik terméke.

 

részletek »

 

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011

sajtóközlemény
2011. III. 28.
Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.)

A tisztelt Olvasó a Szerepváltozások tanulmánykötet-sorozat legújabb, immár hatodik kötetét tartja a kezében. A nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdése iránt folyamatos érdeklődés tapasztalható a hazai és nemzetközi szakirodalomban, szépirodalomban, médiában, de kiemelt témaként szerepel az Európai Unió programjaiban, akcióterveiben is. A fokozott érdeklődés és a számtalan publikáció ellenére a téma még koránt sincs kimerítve, sőt újabb és újabb kérdések merülnek fel, újabb és újabb fehér foltok keletkeznek. A kötet e kérdések megválaszolásához kíván hozzájárulni kutatási adatokon alapuló, objektivitásra és kiegyensúlyozottságra törekvő tudományos elemzések segítségével.

részletek »

 

Hogyan legyünk milliárdosok? - Tippek és trükkök a leggazdagabbaktól

sajtóközlemény
2010. IV. 2.
Hírszerző

Már Magyarországon sem lehetetlen családi háttér, politikai kapcsolatok vagy korrupció nélkül milliárdossá válni - vélik a Hogyan legyünk milliárdosok? című könyv szerzői. Bár az elsőgenerációs hazai vagyonosok még nem fognak túl sokat tenni a közjóért, utódaik már nem elsősorban a tőkefelhalmozásban, hanem a vagyon elköltésében fognak jeleskedni - vélik Kolosi Tamás és Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológusok.

Úgy tűnik, nem is olyan nehéz meggazdagodni Magyarországon. Egy jó ötlet, egy sikeres üzleti modell átültetése, vagy néhány slágerszakma - például a brókereké - biztos táptalaja a jövő milliárdosainak. 
 

részletek »

 

Projektfinanszírozás a felsőoktatásban

sajtóközlemény
2009. XI. 5.
Polónyi István

A Szociológia Szemle 2007/3-4. száma két előadásanyagot is közöl a Magyar Szociológiai Társaság 2005. évi konferenciájáról. Az egyik Polónyi István Projektfinanszírozás a felsooktatásban című előadása, amelyben a nagyiparrá váló felsőoktatás néhány oktatásgazdasági jellemzőjét igyekszik bemutatni a szerző, s ezen jellemzőknek a felsőoktatásra való visszahatását, amelynek nyomán a humboldti egyetem még megmaradt néhány vélt, vagy valós értéke is szétfoszlani látszik. Továbbá ennek kapcsán kitekint a kutatásfinanszírozás néhány újabb sajátosságára is.

részletek »

 

European Inequalities: Social Inclusion and Income Distribution in the European Union

sajtóközlemény
2009. VI. 22.
Terry Ward, Orsolya Lelkes, Holly Sutherland, István György Tóth (eds.)

A könyv a társadalmi egyenlőtlenségeket vizsgálja az Európai Unió tagállamaiban. A szerzők a jövedelemeloszlás és a szegénység témakörét a társadalmi egyenlőtlenségek szélesebb perspektívájából elemzik: vizsgálják például a természetbeni juttatások és a társadalmi szolgáltatások hatását, a társadalmi kirekesztés olyan nem pénzbeli jelzőszámait, mint az anyagi depriváció. A kötet tanulmányai olvashatók honlapunkon, illetve nyomtatásban megrendelhető a www.tarsadalomkutatas.hu szerkesztőségétől.

részletek »

 

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről Magyarországon, 2009

sajtóközlemény
2009. III. 9.
Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.)

Immár ötödik alkalommal jelenik meg a Szerepváltozá­sok c. tanulmánykötet, amely idén is a Szociális és Munkaügyi Minisztéri­um támogatásával jött létre. A sorozat első kötete 1997-ben jelent meg azzal a céllal, hogy reális képet adjon a magyarországi nők és férfiak közötti egyenlőség helyzetéről a gaz­daság és a társadalom különböző területein. S ugyanezzel a céllal születtek meg a Szerepváltozások további 1999-es, 2001-es, majd 2005-ös kötetei is. A legutóbbi, 2005-ös kiadás, amely elsősorban az európai uniós államok és a magyarországi helyzet összevetésére koncentrált, a nemzetközi érdeklődés nyomán, az UNIFEM támogatásában angolul is megjelenhetett.

részletek »

 

Projektfinanszírozás a felsőoktatásban

sajtóközlemény
2009. I. 26.
Polónyi István

A Szociológia Szemle 2007/3-4. száma két előadásanyagot is közöl a Magyar Szociológiai Társaság 2005. évi konferenciájáról. Az egyik Polónyi István Projektfinanszírozás a felsooktatásban című előadása, amelyben a nagyiparrá váló felsőoktatás néhány oktatásgazdasági jellemzőjét igyekszik bemutatni a szerző, s ezen jellemzőknek a felsőoktatásra való visszahatását, amelynek nyomán a humboldti egyetem még megmaradt néhány vélt, vagy valós értéke is szétfoszlani látszik. Továbbá ennek kapcsán kitekint a kutatásfinanszírozás néhány újabb sajátosságára is.

részletek »

 

Diszkrimináció a plázában

sajtóközlemény
2009. I. 13.
Pálosi Éva - Sík Endre - Simonovits Bori

Pálosi Éva - Sík Endre - Simonovits Bori kutatásának célja a munkahelyi diszkrimináció tesztelése volt két védett tulajdonság (a roma származás és a kövérség) esetében. A tesztelést bevásárlóközpontok ruházati boltjaiban végezték. A három tesztelő kora, végzettsége és öltözete azonos volt, csak etnikai hovatartozásuk (roma/nem roma) és testsúlyuk szerint (túlsúlyos/nem túlsúlyos) különböztek. A tanulmányból kiderül, hogy a tesztelés (N=51) mindkét védett tulajdonság esetében diszkriminációt eredményezett...

részletek »

 

Városok válsága és reneszánsza az ezredfordulón

sajtóközlemény
2009. I. 13.
Kocsis János Balázs

Kocsis János Balázs Alex Marshal How Cities Work – Suburbs, Sprawl, and the Roads Not Taken című könyve kapcsán nem csupán az amerikai városok fejlődéstörténetét mutatja be, hanem ennél átfogóbb képet ad egy komplex problémáról. Kocsis szerint a 20. század utolsó két évtizedében a korábbi előrejelzésekhez képest új irányba fordult a városok fejlődése: számos, új és önmagában ellentmondó folyamat indult meg, kettészakadt a városok mezőnye továbbfejlődőkre és visszaesésüket folytatókra, mind a városközpontot, mind az egész agglomerációt illetően; a városi szegregáció szintje növekedett, a város és környéke közötti kontúrok fokozatosan elmosódtak, illetve a városi életmód korábbi falusi területekre terjedt ki. E folyamatok számos vonása Magyarországon is megjelent, még ha erősen módosult formában is. A folyamatokról bizonyos elméleti keretekben megfogalmazva néhány összefoglaló mű született, viszont ezek zömmel meglehetősen elméleti módon dolgozzák föl a jelenségeket. Az elmélet és a gyakorlat sikerült szintézisére mutat példát Alex Marshall könyve, amely egy világos és egyszerű elméleti alapból, a vonatkozó irodalom ismeretében jut korábbi ismereteinket és megközelítéseinket felülíró következtetésekre. Megközelítésében igyekszik a hagyományos és az új városszociológia érvrendszerét egyformán figyelembe venni.

részletek »