A GAZDA, A CSALÁDJA, A MUNKA ÉS A HATALOM - ÜKH 2006

 

képhelye

Szerző: Kocsis Aranka

Kiadó: Kalligram, 2006

ISBN: 8071498122

Terjedelem: 207

Témakörök: 1.5. Kulturális globalizáció, nemzeti identitás, európai értékek

Leírás: "A Kárpát-medence faluiban ma, az ezredforduló éveiben élő legidősebb generáció tagjai a 20. század első felében, a két világháború között születtek. Életük során megéltek egy világháborút és néhány politikai fordulatot, a szlovákiai magyarok - többsége - falujuk visszacsatolását Magyarországhoz, majd újra a Csehszlovákiához való tartozást."
"Alig felnőtt fiatal emberként, önálló életpályájuk elején átélték a deportálások, a reszlovakizáció és a kitelepítés meghurcoltatásait, az ún. jogfosztottság éveit, majd az új rendszert, amely államosításokkal, a parasztbirtokok kisajátításával és szövetkezetesítésével járt együtt... Hogyan alakult életük a különleges körülmények között, milyen cselekvési lehetőségeik voltak, és miképpen alkalmazkodtak a politikai széljárás sűrű változásaihoz e korosztály tagjai a megmaradás, a mindennapi élet fenntartása érdekében? Milyen életstratégiákat választottak, és e stratégiák mögött milyen vezérlő elvek működtek, amelyekhez mint értékekhez igazodtak, s amelyek ekként határozták meg a magatartásukat?... Ezek voltak a fő kérdések, amelyek a kutatás és e dolgozat megírásának alapját adták."
A válaszkeresés közben a szerző elsősorban az úgymond hagyományos paraszti értékeknek a történelmi/politikai fordulók hatására végbement változását elemzi. Munkája terepkutatáson alapul, amelyet 1999 és 2002 között folytatott egy kisalföldi faluban.

A könyv bolti ára:  2 100,- Ft

Fókusz Online ár:   1 995,- Ft

vásárolja meg ezt a könyvet a Fókusz Online weboldalán »