TÁRKI Omnibusz 1997/1 – ISSP 1997. Munka II. magyar adatok

A termék fizetős, ára:  10 000,- FtKosárba! A termék fizetős, megtekintéséhez vásárolja meg, vagy lépjen be!

Az adatgyűjtemény egyedi azonosítója: TDATA-D27

Az adatgyűjtemény teljes címe: TÁRKI Omnibusz 1997/1 – ISSP 1997. Munka II. magyar adatok

Csatolt dokumentum: Önnek nincs jogosultsága a tanulmány mgetekintéséhez.

Kapcsolódó dokumentumok:

Sorozat: The International Social Survey Programme

Kutatásvezető:

 • Gál, Róbert Iván
 • Róbert, Péter
 • Sági, Matild
 • Stumpf, István

Az adatlap tartalmáért felelős személy: Merkl, Ildikó

Az archiválás dátuma: 2005.04.07.

Az adatgyűjtemény létrehozója: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

A kutatás finanszírozója:

 • Népjóléti Minisztérium
 • Országos Tudományos Kutatási Alap
 • Pénzügyminisztérium
 • Századvég Politikai Elemzések Központja
 • Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Az adatgyűjtemény letétbe helyezője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Az adatgyűjtemény terjesztője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Kulcsszavak:

 • választások
 • munkaerő és foglalkoztatás
 • politikai magatartás, politikai vélemények
 • egyenlőség és egyenlőtlenségek
 • család, házasság, rokoni kapcsolat
 • politikai intézmények, közigazgatás
 • munkahelyi környezet, munkakörülmények
 • tudomány és technológia
 • társadalmi és foglalkozási mobilitás

Témakörök:

 • 5.1.3. Nyugdíjrendszer
 • 4.2. Foglalkoztatás, munkanélküliség
 • 5.2. Politika, államigazgatás, törvényhozás

Az adatgyűjtemény leírása: 1. Vélemények a nyugdíjbiztosítóról, nyugdíjbiztosításról. Nyugdíjasok helyzete, nyugdíjak nagysága. 2. Munkavégzésre vonatkozó attitűdök, a munka értékére vonatkozó vélekedések, a bérezéssel kapcsolatos vélemények, foglalkoztatottság jellege, munkához való viszony, munkahelyi kondíciók, állásváltoztatási és álláskeresési készségek, 3. A kormányzat szerepe az ország gazdasági életében, vélemények a demokráciáról, politikáról, pártpreferenciák, politikusok rokonszenvindexe

Mintavételi eljárás: Többlépcsős rétegzett kiválasztással készült valószínűségi minta

Az adatgyűjtés módszere: kérdőíves adatfelvétel kérdezőbiztossal

Súlyozás: egyéni háromdimenziós súly (nem, életkor és iskolai végzettség szerint) – SULYKIN

Az adatgyűjtemény földrajzi hatóköre: Magyarország

Az adatgyűjtemény által lefedett időszak: 1996.01.01. - 1997.01.31.

Az adatgyűjtemény típusa: survey

Időbeli dimenzió: idősoros

Esetszám: 1500

Változószám: 266

Elemzési egység: személy

Formátum: .sav

Nyelv: HU (magyar)

Jogok: www.tarsadalomkutatas.hu

Hivatkozási kötelezettség: Az adatfölhasználó a TÁRKI Adatbank állományaiból készített másodelemzéseiben minden esetben köteles hivatkozni az adatgyűjtemények forrására, kutatásvezetőjére és tulajdonosára (letétbe helyezőjére).

Partner: Tárki

Célközönség: Csak előfizetök számára érhető el, illetve PPV rendszerben

Termék ára:  10 000,- Ft

Kulcsszavak:

Témakörök: