TÁRKI Omnibusz 2000/12. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében

A termék fizetős, ára:  10 000,- FtKosárba! A termék fizetős, megtekintéséhez vásárolja meg, vagy lépjen be!

Az adatgyűjtemény egyedi azonosítója: TDATA-E37

Az adatgyűjtemény teljes címe: TÁRKI Omnibusz 2000/12. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében

Csatolt dokumentum: Önnek nincs jogosultsága a tanulmány mgetekintéséhez.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az adatgyűjtemény rövid címe: TÁRKI Omnibusz 2000/12

Kutatásvezető:

 • Gazsó, Tibor
 • Róbert, Péter
 • Sági, Matild
 • Tóth, István György
 • Tóth, Zsolt

A kutatás munkatársai: Gábos, András

Az adatlap tartalmáért felelős személy: Zsadányi-Nagy, Csaba

Az archiválás dátuma: 2005.04.07.

Az adatgyűjtemény létrehozója: Társadalomkutatási Intézet Rt.

A kutatás finanszírozója:

 • Central European Opinion Research Group Foundation
 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 • Gazdasági Versenyhivatal
 • Miniszterelnöki Hivatal
 • Századvég Politikai Elemzések Központja

Az adatgyűjtemény letétbe helyezője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Az adatgyűjtemény terjesztője: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés

Kulcsszavak:

 • demográfia
 • politikai magatartás, politikai vélemények
 • társadalmi viselkedés és attitűdök
 • politikai intézmények, közigazgatás
 • gazdaságpolitika
 • ipari és üzleti menedzsment, szervezés
 • kisebbségek
 • mezőgazdaság
 • pszichológia
 • politikai ideológiák és nézetek
 • gazdasági helyzet és mutatók
 • jövedelmek, tulajdon és megtakarítás
 • társadalmi feltételek és mutatók
 • gazdasági rendszerek és gazdasági fejlődés

Témakörök:

 • 5.2. Politika, államigazgatás, törvényhozás
 • 4. Társadalmi befogadás, kohézió - társadalmi részvétel
 • 1.2. Demográfiai trendek

Az adatgyűjtemény leírása: 1. Pártpreferencia, politikusok népszerűsége, gazdasági várakozások, szubjektív anyagi helyzet, 2. népcsoportoktól való társadalmi távolság (Bogardus-skála), romákat érintő sztereotípiák, vélemények a a romák külföldi menedékjog-kérelméről, a romák helyzetének javításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalások megítélése, autortier személyiségvonások (F-skála), 3. gazdasági szerepvállalás, a második gazdaságban való részvétel, vállalkozási tevékenység, vállakozásal fölhagyás és újrakezdés a hetvenes évektől napjainkig, alkalmazotti viszony, 4. bankokhoz fűződő viszony, megtakarítási szokások, bankkártya és átutalás igénybevétele, elvárások a banki szolgáltatásokkal szemben, kamatmaximalizálás

Mintavételi eljárás: A felnőtt lakosságra országosan reprezentatív, többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült valószínűségi véletlen minta. A kiesett válaszadókat pótcímekről a Leslie Kish-kulcs alapján helyettesítették.

Az adatgyűjtés módszere: kérdőíves adatfelvétel kérdezőbiztossal

Súlyozás: Négydimenziós (nem – korcsoport – iskolai végzettség – településtípus) súlyváltozó (SULYKINT) van a file-ban

Az adatgyűjtemény földrajzi hatóköre: Magyarország

Az adatgyűjtemény által lefedett időszak: 2000. - 2000.12.11.

Az adatgyűjtemény típusa: survey

Időbeli dimenzió: keresztmetszeti

Esetszám: 1521

Változószám: 212

Elemzési egység: személy

Formátum: .sav

Nyelv: HU (magyar)

Jogok: www.tarsadalomkutatas.hu

Hivatkozási kötelezettség: Az adatfölhasználó a TÁRKI Adatbank állományaiból készített másodelemzéseiben minden esetben köteles hivatkozni az adatgyűjtemények forrására, kutatásvezetőjére és tulajdonosára (letétbe helyezőjére).

Partner: Tárki

Célközönség: Csak előfizetök számára érhető el, illetve PPV rendszerben

Termék ára:  10 000,- Ft

Kulcsszavak:

Témakörök: