TPUBL-A-696

Korosztályi elszámolás, 1992–2001

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-696

A tanulmány teljes címe: Korosztályi elszámolás, 1992–2001

Szerzők:

  • Gál, Róbert Iván
  • Törzsök, Árpád
  • Medgyesi, Márton
  • Révész, Tamás

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György-Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. 2006

Oldalszám: 229–237.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2006

Leírás:

  • A korosztályi elszámolás módszere a jóléti rendszer hosszú távú fenntarthatóságát méri. Lényege, hogy a nettó adóterheket lebontjuk az egyes évfolyamokra, és ezt, az adott pillanatra jellemző tehereloszlást kivetítjük a jövőbe. Néhány kiegészítő feltevés (a termelékenység növekedési ütemét és a diszkontláb alakulását illetően), valamint a népesség létszámára és korösszetételére vonatkozó előrejelzés birtokában a jövőbe kivetített jelenlegi nettó adóteher-eloszlásról megállapítható, hogy a jövőben születő korosztályokra mennyivel nagyobb (vagy kisebb) adóterhet ró azért, hogy az ún. intertemporális költségvetési korlát teljesüljön. Ez utóbbi nem más, mint egy nullaösszeg-korlát, és azt mondja ki, hogy az esetleges jelenbeli túlköltekezésért valakinek, ha másnak nem, az utódoknak, fizetniük kell. Pontosabban megfogalmazva: a már élő és a jövőben megszületendő korosztályok jövőbeli nettó adójának jelenértéke meg kell, hogy egyezzen a jelenlegi államadósság és a jövőbeli állami kiadások jelenértékével.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: