TPUBL-A-805

A rendszerváltás nyertesei és vesztesei – generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-805

A tanulmány teljes címe: A rendszerváltás nyertesei és vesztesei – generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól

Szerzők:

  • Kolosi, Tamás
  • Tóth, István György

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György(szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 15-45.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Tanulmányunkban rámutattunk arra, hogy a rendszerváltás társadalmi ha­tásai eltérően jelentkeztek aszerint, hogy a társadalom tagjait a saját életcik­lusuk tekintetében mikor találta meg a rendszerváltás. Az 1990 táján 55 éve­sek és idősebbek (akiket elveszett nemzedéknek neveztünk el) közül elsősor­ban életkori okok miatt már csak azok kerülhettek a nyertesek közé, akik valamiért mindezt már a rendszerváltás előtt megalapozták (akár tudatosan, akár azért, mert egyszerűen jó helyen találta őket a rendszerváltás). A náluk fiatalabb, akkor 40–55 évesek nyereségei/veszteségei döntően attól függtek, hogy képesek voltak-e váltani a rendszerváltás időszakában (őket tekintettük a státusváltó nemzedéknek). Nagyobb eséllyel lettek közülük nyertesek azok, akik már 1992-ben is jobb státusú foglalkozásban voltak, illetve azok, akik időközben munkahelyváltás révén is előbbre tudtak jutni. A rendszerváltás­kor 25–40 évesek (rendszerváltó nemzedék) esetében a siker kulcsát a maga­sabb iskolázottság adja, illetve a vesztessé válás, a munkaerő-piaci margi­na­lizálódás okait is valószínűleg az alacsonyabb iskolázottságban kell keresni. Végezetül a legfiatalabbak (fiatal nemzedék) esetében a befutott munkaerő-piaci karrier és a formális iskolai végzettség megszerzése, vagy az azt követő tanulás járult hozzá leginkább a nyertessé váláshoz.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: