Foglalkozási mobilitás Magyarországon, 1992–2007

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-806

A tanulmány teljes címe: Foglalkozási mobilitás Magyarországon, 1992–2007

Szerzők:

  • Balogh, Anikó
  • Róbert, Péter

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 46-65.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Tanulmányunkban a foglalkozási mobilitás alakulását vizsgáljuk a rendszer­vál­tozást követő mintegy másfél évtizedben. Ezúttal azonban nem a mobilitás kutatások leggyakoribb, a szülőhöz viszonyított, intergenerációs elemzését végezzük el, erről ld. Róbert és Bukodi (2004) tanulmányát. Kutatásunk arra az életúton belüli, intragenerációs foglalkozási turbulenciára irányul, amelyet a szocialista rendszer összeomlását követően Magyarországon bekövetkezett politikai és gazdasági átalakulások gerjesztettek. Az ilyen típusú kutatások gyakori témája a nyertesek és vesztesek vizsgálata. Nézőpontunk azonban ez­úttal leíróbb jellegű, megmarad a foglalkozási mobilitás mértékének és jelle­gének regisztrálásánál, nem kapcsolja ezeket a folyamatokat olyan mér­tékben a státusnyerés vagy -vesztés egészéhez, mint más elemzések (pl. Ko­losi–Róna-Tas 1992; Kolosi–Róbert 2004; Kolosi–Tóth 2008).

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: