Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-809

A tanulmány teljes címe: Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció

Szerző: Hárs, Ágnes

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 108-130.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • A Társadalmi Riportban, 2004-ben megjelent tanulmányunkban a munkaerő-migrációról, mint fenyegetésről vagy lehetőségről írtunk (Hárs–Sik–Simono­vits 2004), s az eltelt alig négy év akkori írásunkat visszaigazolta. A munka­erő szabad áramlása előtti korlátok fokozatos feloldása óvatos bizonytalan­sággal ment végbe, átmeneti időszak és biztonsági klauzulák gondoskodtak az előnyök mellett várható kedvezőtlen hatásokkal szembeni esetleg szüksé­ges védelemről. Magyarország szerepe ebben a folyamatban kettős volt. Az Európai Unió új tagjaként remélhette a szabad munkaerő-áramlás előnyeit, erőteljesen követelte a korlátozás nélküli munkavállalás megvalósulását – vitatva a feltételezett kockázatokkal szembeni túlzott védelem szükségessé­gét. Alig két és fél év múlva, immár az Európai Unió régi-új tagjaként, Ro­mánia és Bulgária csatlakozásakor, hasonló döntés előtt állva lehetséges fo­gadó országként Magyarország az óvatosságot és a feltételezett veszélyek­kel szembeni védelmet preferálta. A félelem mindkét esetben alaptalannak bizo­nyult. A szabad munkavállalás nem okozott zavart az érintett országok mun­kaerőpiacain, és a lehetőség is kihasználatlan maradt. Magyarország he­lyét vizsgálva azt látjuk, hogy se a kifelé, se a befelé irányuló migráció nem volt erőteljes.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: