Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-810

A tanulmány teljes címe: Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban

Szerzők:

  • Gábos, András
  • Kopasz, Mariann

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 131-147.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Miközben a Föld lakossága jelentős ütemben növekszik, az európai kontinens népességében az elkövetkező évtizedekben abszolút és relatív értelemben is csökkenés várható – amennyiben legalábbis nem feltételezünk radikális vál­to­zást a bevándorlás gyakorlatában. Ezzel párhuzamosan, az európai társa­dalmak számottevő mértékben öregszenek, vagyis nő az idősebb korcsopor­tok létszáma és népességen belüli aránya. Tanulmányunkban e demográfiai folyamatok főbb meghatározóit, vagyis a termékenység és a halandóság ala­kulását vizsgáljuk, valamint foglalkozunk e folyamatok közvetlen és tova­gyűrűző következményeivel is.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: