A jövedelmek eloszlása az EU országaiban

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-811

A tanulmány teljes címe: A jövedelmek eloszlása az EU országaiban

Szerző: Medgyesi, Márton

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 148-167.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Tanulmányunkban először a jövedelmi egyenlőtlenség és a szegénység szem­pontjából hasonlítjuk össze az európai országokat az EU-SILC-vizs­gá­lat adatai alapján (2. és 3. fejezet). Az elemzés célja a jövedelmi egyenlőt­lenség és a szegénység tekintetében az EU-tagállamok közötti különbségek megmutatása. Vizsgáljuk a mintavételi hibának a szerepét, valamint az ekvi­valencia skála és az egyenlőtlenségi index megválasztásának hatását eredmé­nyeinkre. Ezután az életkornak, az iskolázottságnak és a foglalkoztatottság­nak az egyenlőtlenségek alakításában és változásában betöltött szerepét vizs­gáljuk az egyenlőtlenségek szintjének, illetve változásának a tényezőkre bon­tásával (4. és 5. fejezet). Az ún. dekompozíciós elemzés célja, hogy össze­ha­sonlítsuk az életkornak, az iskolázottságnak és a foglalkoztatásnak a jöve­delmi egyenlőtlenségek alakításában játszott szerepét az európai országok között.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: