Szegénység az Európai Unió országaiban 2005-ben

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-812

A tanulmány teljes címe: Szegénység az Európai Unió országaiban 2005-ben

Szerző: Lelkes, Orsolya

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 168-188.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Az Európai Unió (EU-25) állampolgárainak mintegy 16%-a él szegény­ség­ben, azaz ekvivalens jövedelme alacsonyabb, mint a nemzeti mediánjö­ve­de­lem 60%-a. Ez mintegy 72 millió embert jelent. Az Európai Unió országai­ban a szegénység 10% és 23% között alakul, azonban az egyes országokon belül bizonyos – olykor népes – csoportok szegénysége elérheti akár a 70%-ot is. E fejezet ezekről a különbségekről ad áttekintést.

    Mivel az átlagok vagy országok közötti rangsorok fontos részleteket fed­hetnek el, külön hangsúlyt fektetünk a szegénység mértékének társadalmi csoportok szerinti vizs­gálatára. A szegénység országos szintje mellett bemu­tatjuk annak regionális, ház­­tar­tás­típusonkénti, munkaintenzitás szerinti bon­tását. Megvizsgáljuk a bevándorlók helyzetét is. Bemutatunk abszolút sze­génységre vonatkozó számításokat is, 5 eu­ró/nap, illetve 10 euró/napos sze­génységi küszöbök használatával. A tanulmány rész­­letes adatokkal szolgál az Európai Unió tagállamain kívül Izlandról és Norvé­giáról is. A számítások alapjául az EU-SILC (Survey on Incomes and Living Condi­tions) adat­­fel­mé­rés szolgál, a 2005. évre vonatkozó jövedelmi adatokkal.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: