Egyenlő bánásmód és diszkrimináció

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-822

A tanulmány teljes címe: Egyenlő bánásmód és diszkrimináció

Szerzők:

  • Sik, Endre
  • Simonovits, Bori

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 363-386.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • A diszkrimináció elleni küzdelem évtizedek óta folyik az Európai Unióban. A nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni fellépés története egészen 1957-ig, az egykori Európai Gazdasági Közösség kezdetéig nyúlik vissza. A faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fo­gya­tékosságon, életkoron, illetve szexuális irányultságon alapuló megkülön­böztetés elleni védelem két új irányelve 2000-ben került be az EU alapsza­bályai közé. A faji egyenlőségi irányelv a személyek közötti faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvét, a foglalkoztatási egyenlőségi irányelv pedig a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkal­mazott egyenlő bánásmód általános elveinek érvényesülését szabályozza. 2007 az Egyenlő esélyek mindenki számára európai éve volt.Ennek a kam­pánynak az volt a célja, hogy felhívják a közvélemény figyelmét az egyenlő esélyek fontosságára, informálják az állampolgárokat az egyenlő bánásmód­hoz való alapvető jogról, továbbá hogy az egyenlő esélyek támogatását nép­szerűsítsék.

     

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: