eKultúra

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-826

A tanulmány teljes címe: eKultúra

Szerzők:

  • Csepeli, Görgy
  • Prazsák, Gergő

Része: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. 2008

Oldalszám: 451-470.

Kiadó: TÁRKI

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2008

Leírás:

  • Kutatásunk arra irányult, hogy a magyarországi internethasználók kö­rében feltárja az internet és a kultúra általuk látott lehetséges kapcsolódásait, s megvizsgálja, hogy mindez hogyan függ össze a kultúra korunkban változó fogalmával, valamint az internethasználat jellegzetességeivel.

    A következőkben először az internethasználók reprezentatív kérdőíves vizs­gálatának segítségével bemutatjuk a 15 éven felüli internetezők kul­tú­rafelfogását. Ezek után az internet és a kultúra kapcsolatáról alkotott válasz­mintázataik nyomán elkülönítjük a jellemző attitűdcsoportokat. Az inter­net­használat jellege, az internetezés gyakorisága, valamint a gyakorlati számító­gép-használói ismeretek alapján bemutatjuk a „netpolgárokat” és a „netok­ra­tá­kat”. Végül pedig feltérképezzük e három tipológia közötti össze­függéseket annak érdekében, hogy világosabb képet kapjunk az internet­hasz­nálóknak a kultúra és internet közötti kapcsolatra vonatkozó vélekedéseiről.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kapcsolódó anyagok:

Társadalmi riport 2008 »

 
 

Kulcsszavak:

Témakörök: