TPUBL-A-881

Háztartási munkamegosztás

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-881

A tanulmány teljes címe: Háztartási munkamegosztás

A tanulmány alcíme: Azonosságok és különbségek Európában

Szerzők:

  • Pongrácz, Tiborné
  • Mutinkó, Lívia

Része: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2009. Budapest: TÁRKI - Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009, 95-116. p.

Oldalszám: 22

Kiadó:

  • TÁRKI
  • Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2009

Leírás:

  • Kérdés, hogy hogyan alakul a családi munkamegosztás napjainkban Európa keleti és nyugati felén? A rendszerváltozás óta eltelt mintegy másfél évtized alatt közeledett-e egymáshoz a két régió, egalitáriusabb munkamegosztás alakult-e ki a háztartási feladatok ellátásában a keleti területeken, vagy a nők leterheltségében tapasztalt különbségek változatlanul fennállnak? A felvetett kérdésekre a 2000-ben indult Generations and Gender Programme című, 14 európai országra kiterjedő kérdőíves vizsgálat adatai alapján kísérelünk meg válaszolni. A családi munkamegosztást négy ország, nevezetesen Franciaország, Németország, Magyarország és Oroszország adatai alapján kívánjuk bemutatni.1 A kiválasztás egyik szempontja az adatok rendelkezésre állása, elérhetősége volt. A felvétel ugyanis még nem fejeződött be valamennyi országban, így az adatbázisok elemezhetősége is korlátozott. A másik szempont a keleti és nyugati régió közötti összehasonlítás biztosítása. A volt szocialista országokat Oroszország és Magyarország, a nyugati területeket Franciaország reprezentálja. Különös figyelmet érdemel Németország, ahol a nyugati területeken a piacgazdaság körülményei között fokozatosan bővülő, de még mindig alacsony női foglalkoztatottság jellemző, míg a keleti tartományokban a szocialista tervgazdaság keretei között, fentről irányítottan kialakított, magas női aktivitási arány volt meghatározó.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: