TPUBL-A-884

A női szegénység Magyarországon és Európában

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-884

A tanulmány teljes címe: A női szegénység Magyarországon és Európában

Szerzők:

  • Gábos, András
  • Szivós, Péter

Része: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2009. Budapest: TÁRKI - Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009, 154-164. p.

Oldalszám: 11

Kiadó:

  • TÁRKI
  • Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2009

Leírás:

  • Magyarországon és a többi európai országban rendszeresen folynak olyan vizsgálatok, adatfelvételek, amelyek a jövedelem sztenderd mérésével, valamint a demográfiai-társadalmi-gazdasági háttérváltozók biztosításával lehetőséget adnak a jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztés mérésére. Magyarországon a TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálata ilyen, illetve a KSH, kapcsolódva az Eurostat koordinálásával minden tagországban megvalósuló EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions) adatfelvételhez, állít elő ehhez kapcsolódóan adatokat. Elemzésünkben mindkét forrás legfrissebb adatait felhasználjuk. A magyarországi szegénység-elemzések rendre felhívják a figyelmet a gyermekek, a nagycsaládosok, és a romák az átlagnál jelentősen rosszabb helyzetére. Mindazonáltal, a jövedelmi helyzet és általában az életkörülmények vizsgálatát célzó kutatások kiemelten kezelik a nők helyzetét. Hasonlóképpen, a politikai gyakorlat és az ahhoz kapcsolódó stratégiák, programok is sokszor, ha nem is a programok célcsoportjaiként, de kiemelten kezelendő társadalmi csoportként veszik őket figyelembe (pl. a fogyatékkal élők vagy a romák mellett). Éppen ezért a Szerepváltozások korábbi kötetei is tartalmaztak ilyen jellegű elemzéseket, legutóbb pl. Gábos (2006). A következőkben az említett elemzés frissítését végezzük el, keresve a szegénységi kockázatok nemek közötti eltéréseit, majd veszélyeztetett csoportokat határolunk el a nők körében Magyarországon, és végül mindezt kiegészítjük egy nemzetközi kitekintéssel.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: