TPUBL-A-885

A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-885

A tanulmány teljes címe: A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után

Szerzők:

  • Bernát, Anikó
  • Páthy-Dencső, Blanka

Része: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2009. Budapest: TÁRKI - Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009, 165-176. p.

Oldalszám: 12

Kiadó:

  • TÁRKI
  • Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2009

Leírás:

  • A kelet-európai romák helyzetét vizsgáló UNDP-kutatás tanÚsága szerint Magyarország elsősorban a romák és a szomszédságukban élő nem romák közti, a többi országhoz képest relatíve kis eltérés alapján emelhető ki. A roma lakosság helyzete minden dimenzióban rosszabb, mint a nem romáké, ugyanakkor több indikátor, mint pl. az aktivitás, a jövedelmi szegénység vagy egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés mentén a régióban nálunk tapasztalható a legkisebb különbség az egymás közelében élő cigányok és nem cigányok között. Mindez arra utal, hogy Magyarországon a többi keleteurópai országhoz képest jelentősebb hatása van a társadalmi helyzetet meghatározó egyes dimenziókra a regionalitásnak, és viszonylag kisebb szerepet játszanak más, strukturális tényezők, valamint a diszkrimináció. Azaz a roma lakosság hasonló társadalmi helyzetűnek tűnik, mint a környezetében élő nem roma társadalom. Az egyenlőtlenségek tehát e dimenziók alapján sokkal inkább szociális, semmint etnikai természetűek Magyarországon, legalábbis a régió többi országával összevetve.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: