TPUBL-A-936

Az idősödő nők inaktívvá válása és annak strukturális jellemzői

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-936

A tanulmány teljes címe: Az idősödő nők inaktívvá válása és annak strukturális jellemzői

Szerző: Monostori, Judit

Része: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011. Budapest: TÁRKI - Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2011, 68-87. p.

Oldalszám: 20

Kiadó:

  • TÁRKI
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2011

Leírás:

  • Tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy három – a munkaerő-piaci részvételt erőteljesen befolyásoló – dimenzió mentén hogyan alakulnak a nemi különbségek az idősödő korosztályok inaktívvá válását tekintve. Az iskolai végzettség, a foglalkozás jellege, valamint az egészségi állapot dimenzióiban is azt mondhatjuk, hogy a nők magasabb kockázata e tekintetben a strukturális tényezők hatásának kiszűrése után is fennmarad.

    Az elemzés arra is rámutat, hogy a nemek közötti különbségek nem abból adódnak, hogy a rosszabb munkaerő-piaci pozíciót, illetve a kevesebb erőforrást birtoklók esetében a nők többen rekesztődnek ki a munka világából, mint a férfiak, hanem abból, hogy a jobb pozícióban levő nők körében magasabb az inaktívvá válás aránya. Másképpen Úgy is fogalmazhatunk, hogy a férfiak és a nők közötti különbséget alapvetően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a szellemi munkát végzők és a komolyabb betegségről számot nem adó társadalmi csoportok hordozzák. A vizsgált korosztályban a magasabb társadalmi státuszÚ nők inaktívvá válásának tipikus Útja az időskori nyugdíjba vonulás, az előrehozás intézményén keresztül. A foglalkoztatottság nemek közötti különbségeiben ez meghatározó szerepet játszik, ugyanis a magasabb státuszÚ férfiaknál nem figyelhetünk meg olyan mértékű beáramlást az időskori nyugdíjrendszerbe, mint a nők körében.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: