TPUBL-A-944

„Az asszony átveszi lassan a kalapot”

A termék ingyenesen megtekinthető. A termék ingyenesen megtekinthető.

Csatolt dokumentum: megtekintés

A tanulmány egyedi azonosítója: TPUBL-A-944

A tanulmány teljes címe: „Az asszony átveszi lassan a kalapot”

A tanulmány alcíme: Szerepváltozások a nehéz sorsú asszonyok életében

Szerzők:

  • Albert, Fruzsina
  • Dávid, Beáta
  • Havasi, Éva
  • Kóczé, Angéla

Része: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011. Budapest: TÁRKI - Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2011, 229-242. p.

Oldalszám: 14

Kiadó:

  • TÁRKI
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Kiadó székhelye: Budapest

Kiadás éve: 2011

Leírás:

  • Tanulmányunk empirikus anyaga a Roma nők munkaerő-piaci esélyeinek vizsgálata A kutatás egyik célja az volt, hogy feltárja a nemek közötti és az etnikai alapÚ diszkrimináció összefonódását a szegénységben élő nők körében: azaz a munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, a tartós szegénység, a rossz egészségi állapot, a nem megfelelő lakhatási körülmények, az alacsony társadalmi és gazdasági státusz, valamint az előítéletek és a diszkriminatív eljárások együttesen, és egymással kölcsönhatásban hogyan hozzák létre, és hogyan konzerválják társadalmi kirekesztettségüke. Kutatásunkban azokat a hátrányos helyzetű roma és nem roma nőket, illetve háztartásaikat helyeztük a középpontba, akik az elmÚlt évtizedekben nagymértékben szorultak ki a formális foglalkoztatásból. elnevezésű, 2009–2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének keretei között, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával megvalósult projektből származik.

Partner: Tárki

Termék ára: ingyenes

Kulcsszavak:

Témakörök: